I Meps-versionen 5 maj hittar du ett antal förbättringar, bland annat är det nu möjligt att lägga till start- respektive slutmöten som har genomförts med kunden under ”Aktiviteter” på alla uppdrag.

Nedan kan du läsa mer ingående om den nya versionen.

Sammanfattning Release notes Meps

  • Start- och slutmöte
  • Materialuppdatering presskopplingar
  • tWu beräkning

Start- och slutmöte

Det är nu möjligt att lägga till start- respektive slutmöten som har genomförts med kunden under ”Aktiviteter” på alla uppdrag. Detta förenklar kommunikationen mellan beställare och utförare när det är avtalat att sådana möten ska genomföras.

Materialuppdatering presskopplingar

Priserna är uppdaterade på de presskopplingar där prisutvecklingen har gjort att priserna i Meps materialprislista har varit för höga. I samband med detta så har även materialnamnet uppdaterats.

tWu-beräkning

Åtgärden Ytbehandling kommer, från och med releasen 30 juni 2018, att ge tWu-ersättning. Detta påverkar i huvudsak branschen Måleri. Förändringen införs för att likrikta hanteringen av tWu. Reglering av tWu-ersättning sköts som tidigare via avtal mellan parterna.