I Meps-versionen 21 april hittar du ett antal förbättringar, bland annat är rubriker är tillagda för att underlätta förståelsen av hjälptexter.

Nedan kan du läsa mer ingående om den nya versionen.

Sammanfattning Release notes Meps

  • Nya rapporter: Kundgodkännande, Fördelningslista, Total kostnadssammanställning samt Kundens ersättning
  • Hjälptexter
  • Mallar visa rätt material
  • Uppdragsfilter sparas
  • Tydligare inbjudan till underentreprenörer
  • Beräkning av tWu

Nya rapporter: Kundgodkännande, Fördelningslista, Total kostnadssammanställning samt Kundens ersättning

Rapporten Kundgodkännande är omarbetad och kommer att spegla fördelningslistan på ett bättre sätt. Ett kundgodkännande per entreprenör (ej underentreprenör) kommer att finnas.

Rapporten Fördelningslista är omarbetad och kommer att innehålla kostnadsfördelningar per entreprenör (ej underentreprenör). Detta innebär att fler parter i uppdraget kommer att få tillgång till fördelningslistan för att underlätta fakturering. Försäkringsbolag kommer fortfarande att ha en total sammanställning för alla parter samt se varje entreprenörs fördelningslista.

Rapporten Total kostnadssammanställning är omarbetad för att i första hand fokusera på kundens kostnader och ersättningar. Kostnadsbeskrivning kalkyl (kodnivå) visas nu som valbar bilaga.

Kundens ersättning är en ny rapport som skapats för att underlätta hanteringen vid kontantreglering. Denna rapport ersätter den som tidigare fanns i kundgodkännandet. Du kommer även här att kunna välja att visa bilagan Kostnadsbeskrivning kalkyl (kodnivå).

Hjälptexter

Rubriker är tillagda för att underlätta förståelsen av hjälptexter.

Mallar visar rätt material

När du har sparat en mall med både kopplade och egna material så syns nu dessa material i mallen. Detta ökar tydligheten kring vilket material som verkligen hamnar i kalkylen.

Uppdragsfilter sparas

När en användare på uppdragssidan filtrerar fram ett resultat och sedan navigerar därifrån, har det tidigare varit så att filtret försvunnit och användaren har varit tvungen att lägga på dessa filter igen. Nu sparas den senaste filtreringen som användaren skapat, även om användaren navigerar till andra sidor i Meps. Filtret ligger kvar fram till att användaren exempelvis loggar ut från Meps.

Tydligare inbjudan till underentreprenörer

När en inbjudan ska skickas till en underentreprenör har du tidigare behövt välja ett avtal och sedan scrolla ner på sidan ”Parter i uppdraget” för att bekräfta inbjudan. Nu blir detta i fokus direkt i ”Parter i uppdraget” på den valda underentreprenören när du valt avtal.

Beräkning av tWu

Vi har förändrat strukturen för hur vi hanterar huvud- och tillsatsmaterial i Meps-databasen. Vi har därför genomfört en mindre justering av tWu för hantering av tillsatsmaterial. tWu för huvudmaterial påverkas inte.