I Meps-versionen 17 mars hittar du ett antal förbättringar, bland annat är kostnadssammanställning nu anpassad för att kunna välja en rapport utan kostnadskolumner på kodraderna.

Nedan kan du läsa mer ingående om den nya versionen.

Sammanfattning Release notes Meps

  • Kostnadssammanställning utan kostnadskolumner
  • Kundinformation vid användande av generellt avtal
  • Större planskiss
  • Övriga förbättringar
  • Nya koder

Kostnadssammanställning utan kostnadskolumner

Kostnadssammanställning är nu anpassad för att kunna välja en rapport utan kostnadskolumner på kodraderna. Detta för att underlätta dialogen med kunder där du inte vill diskutera detaljer i prissättningen samt när kunden inte har kunskap om Meps.

Kundinformation vid användande av generellt avtal

Om du som entreprenör använder ett generellt avtal som beställare, så kan du nu i ”Parter i uppdraget” lägga in information om kunden (namn, adress, telefonnummer etc). Denna information visas i kostnadssammanställningsrapporten som ”beställare”. Detta underlättar användningen av Meps i privatärenden.

Större planskiss

Bilder som läggs in under planskisser i besiktningen får nu en större storlek i rapporten. Detta gör bilden tydligare och det blir lättare att se eventuella detaljer i den.

Övriga förbättringar

Rubriken Ansvarig för objektet är nu omdöpt till Kontaktpersoner. Detta eftersom att det kan vara flera kontaktpersoner i ett uppdrag. Samtliga bildtexter i besiktningen kommer nu med i rapporten. Detta har inte tidigare fungerat för alla bilder.

Nya koder

Typ av kod

Sökväg i Meps

Snickerier

Snickerier > Trappa > Stämpning av trapp