I Meps-versionen 24 februari hittar du ett antal förbättringar, bland annat är det nu möjligt att söka på Meps-material.

Nedan kan du läsa mer ingående om den nya versionen.

Sammanfattning Release notes Meps

  • Sökning av Meps-material
  • Dela dokument från uppdraget till kundsidan
  • Flera ansvariga i objektet
  • Notifiering till Sidoentreprenörer och Underentreprenörer
  • Att göra
  • Avtalsdialog
  • Ny skadetyp: Plötslig skada
  • Beskära bild i besiktningsappen
  • Nya koder

Sökning av Meps-material

Det är nu möjlighet att söka på Meps-material. Detta snabbar upp materialvalet på koder där det finns en stor mängd valbara material.

Dela dokument från uppdraget till kundsidan

Dokument i ett uppdrag kan nu delas till kundsidan. Detta kan endast genomföras av försäkringsbolaget. Delning av dokument sker i dokumentvyn via en knapp som syns via Mouse-over på det tilltänkta dokumentet. Delning av dokument kan ångras när som helst. Detta ger uppdragsmottagaren bättre insyn i uppdraget.

Flera ansvariga i objektet

Det är nu möjligt att lägga till fler ansvariga i objektet med en eventuell notering. Det är även möjligt att redigera och radera ansvariga för objektet i uppdrag som skapats via integration.

Notifiering till Sidoentreprenörer och Underentreprenörer

Det skickas nu ett aviseringsmail till SE och UE när ett positivt beslut tagits om en preliminär kalkyl, slutkalkyl eller ersättningsbar skada. Detta gör det enklare att följa ett uppdrag och skapar dessutom bättre delaktighet. Det minskar också huvudentreprenörens behov av att meddela beslut vidare till samarbetspartners i uppdraget.

Att göra

Nu inkluderas antalet bokmärken som finns i sifferbadgen på Start i toppmenyn. Detta minskar risken att användaren glömmer bort skapade Bokmärken.

Avtalsdialog

Det går nu, när ett avtal skickas för godkännande från skaparen till mottagaren, att välja om man vill godkänna eller lämna en synpunkt. Om mottagaren väljer att lämna en synpunkt hamnar avtalet i "Skickat för justering" hos mottagaren och "Att justera" hos skaparen av avtalet. Skaparen av avtalet kan då välja att justera valda delar och skicka tillbaka för godkännande. Denna procedur kan utföras tills båda parter är nöjda med avtalet.

Ny skadetyp: Plötslig skada

Det finns nu en ny skadetyp i Meps: plötslig skada.

Beskära bild i besiktningsappen

Det går nu att beskära bilder i besiktningsappen. Detta gör det möjligt att zooma in en intressant del av en bild utan att behöva ta en ny bild.

Nya koder

I länken nedan hittar du nya koder i Meps.

Nya koder i Meps