Betakalkyleringen

Redigera grupp i Beta kalkyleringen

Det går nu att redigera namnet på en Grupp (kallades tidigare Rubrik) i Beta kalkyleringen. 

 

Redigera eget material i Betakalkyleringen

Nu går det att redigera eget material på kod-raden i Betakalkyleringen. 

 

Klistra in koder i Betakalkyleringen

Du kan nu klistra in kopierade koder flera gånger i Beta kalkyleringen. 

 

Söka kod i Betakalkyleringen 

Det går nu att söka efter koder i Betakalkyleringen. Resultaten visas i en lista. När du söker efter en kod måste du trycka ”enter” för att sökningen ska starta. Information om trädstrukturen för koden visas.

 

Internet explorer. 

Den 14/1 2020 slutar Microsoft att uppdatera och ge support till operativsystemet Windows 7 där standardwebbläsaren är Internet Explorer. Detta kan medföra att buggar och säkerhetsproblem inte längre fixas av dem. Därför kommer det i Meps att finnas en uppmaning till användare att använda en annan webbläsare. 

 

Förbättringar i besiktningsappen

Varje fråga i ett besiktningsformulär presenteras nu med en rubrik. Detta för att användare enklare ska veta vilken fråga som besvaras för tillfället. Vi har också lagt till en beskrivande text i appen för vad de fyra olika färgerna på trianglarna betyder. 

 

Exportera Försäkringsvillkor

Det är nu möjligt att exportera och ladda ner sina försäkringsvillkor. Dessa kan sedan skickas och efter det importeras av en annan organisation/affärsenhet.

 

Borttagning av gamla Att Göra- och Informationskort:

Kontinuerlig, automatisk borttagning av Att Göra och Informationskort som är äldre än 3 månader kommer att införas. Informationen i själva uppdraget finns dock fortfarande kvar. Detta har vi valt att införa för att användaren ska kunna fokusera på de senaste och mest relevanta korten.

 

Nytt utseende på login-sidan för Meps

Vi lägger mycket tid på att göra Meps till en säker plattform att arbeta i. Det mesta är sådant som du som användare inte märker, men snart sker en förändring som du nog kommer lägga märke till. Vi byter nämligen inloggningssida om ett par veckor. Inloggningen fungerar precis som förut men har ett nytt utseende.