Rensning av Att Göra-kort och Informationskort som är äldre än 3 månader

Att Göra- och informationskort som legat inaktiva på startsidan längre än 3 månader kommer automatiskt att raderas därifrån. Detta görs för att lämna plats åt mer aktuella kort. 


Bulkändringar i Betakalkyleringen

Man kan nu markera och ändra typ, utförare och bransch på flera koder samtidigt i Betakalkyleringen. Ny meny med ikoner finns ovanför koderna i kalkylen för att enklare kunna göra justeringar. Den gamla menyn låg tidigare längs ner på sidan. 


Länk till sammanställningar i Betakalkyleringen

Det finns nu länkar till Kostnadssammanställning, Fördelningslista och Total kostnadssammanställning under kalkylsammanställningen i Betakalkyleringen. 


Förvald utförare i Beta kalkyleringen

Man kan nu se vilken utförare som kommer att sättas på nya koder i Betakalkyleringen. Det är även möjligt att enkelt byta förvald utförare. 


Beskrivande text om koder i Beta kalkyleringen

Nu har vi adderat en beskrivande informationstext om varje kod i kodträdet i Betakalkyleringen. Klicka på den lilla i-symbolen bredvid koden, så kommer texten fram.  


Övriga förbättringar i Beta kalkyleringen 

Det går nu att gå direkt till kodträdet via koden. Det går också att radera grupper (det som tidigare kallades rubriker) och koder i ett enda moment.


Adress till objektet i mejlrubriken

Nu visas uppdragets adress i ämnesraden för de mejlutskick som görs från Meps. Det gör det enklare att se vilket uppdrag som det gäller utan att mejlet behöver öppnas, något som efterfrågats av våra användare. 


Branschanpassning

Nu finns möjlighet att markera koder som Branschanpassning i vår nya version av kalkyleringen - Beta-kalkyleringen. Markeringen och uträkningarna kommer dock slå igenom i den nuvarande kalkylering. Mer information om denna nya funktion finns här: http://property.cab.se/sv-SE/support/solutions/articles/9000180205 


Standardändring

Nu finns möjlighet att markera koder som Standardändring och Beräkningsgrundande för standardändring. Detta kan dock göras endast i Betakalkyleringen. Markeringarna och uträkningarna kommer dock slå igenom i dagens kalkylering. Mer information om denna nya funktion finns här: http://property.cab.se/sv-SE/support/solutions/articles/9000177827