Besiktningsrapporter i Bilder och dokument

Nu hittar du besiktningsrapporter för slutförda besiktningar i Bilder och dokument för uppdraget. Det gör att det går snabbare att öppna varje besiktningsrapport separat. Rapporten kan dessutom delas till (och återkallas från) Meps kundsida.  

 

Få notifieringar när en meddelandetråd som du följer har uppdaterats

Sedan tidigare får du mejl och pop-up-notifieringar när en meddelandetråd som du valt att följa uppdateras. Nu syns dessa notifieringar också i Inkorgen, precis som när du får ett meddelande i en tråd som du aktivt deltar i. 


Medverka i ett uppdrag via olika avtal
Tidigare har en part kunnat medverka i ett uppdrag med olika roller, med begränsningen att samma avtal måste ha använts. Nu kan en part exempelvis bli inbjuden av en beställare med ett avtal, och sedan bli inbjuden som exempelvis underentreprenör med ett annat avtal i samma uppdrag.


Floor Plan Creator för iOS
Sedan tidigare har Meps en integration med det lättanvända skissverktyget Floor Plan Creator, som låter dig göra proffsiga planritningar och få in mått och utrymmen i Meps. Denna integration har hittills funnits för Androidenheter men från och med nu stöds även enheter med iOS (Apple) och Windows som operativsystem.


Ändra kontaktperson i flera pågående uppdrag
Ibland vill man kunna byta kontaktperson i flera pågående uppdrag samtidigt, till exempel om användarens anställning förändrats. Tidigare har detta bara kunnat ändras inne i respektive uppdrag, vilket är tidsödande. Nu kan man i stället direkt från uppdragssidan välja att markera flera uppdrag och därefter välja vilken användare som ska vara kontaktperson på dessa.


Utökad koordinatorsfunktionalitet
Tidigare har en koordinator varken kunnat se de interna mappar i Bilder och dokument eller de interna kommentarer i Om uppdraget som beställaren haft eller skrivit. Nu är detta ändrat, så att beställare och koordinator har full insyn i varandras interna mappar och interna kommentarer.


Publik noteringslogg i uppdraget
Sedan tidigare har det funnits ett noteringsfält i Om uppdraget som bara kan ses inom den egna organisationen; interna noteringar. Detta finns kvar med samma funktionalitet men vi har kompletterat med ett noteringsfält på Om uppdraget som alla i uppdraget kan se; publika noteringar. Detta är tänkt att kunna användas för sådant som rör flera i uppdraget. Noteringar som skrivs i publika noteringar sparas med användarens namn och datum, och det går inte att editera eller radera detta.


Bättre urval av vikarier
Tidigare har användare i organisationer som organiseras via affärsenheter kunnat välja bland samtliga användare i organisationen när hen sökt efter en vikarie. Nu visas endast de användare som tillhör samma affärsenhet som den som söker vikarie, vilka även är de som faktiskt kan agera vikarie i de uppdragen. 


Redigera avtalade koder i Betakalkyleringen 

Man kan nu ändra Mängd, Bransch och Avskrivning på avtalade koder. 

 

Redigera egna koder i Betakalkyleringen 

Man kan nu ändra Benämning, Enhet, Mängd, Pris per enhet, Utförare, Bransch och Avskrivning på egna koder. För Egna koder/Material kan man även redigera Huvudmaterial, Tillsatsmaterial, Spill och Leverantör.

 

Kodinformation i Betakalkyleringen

Kodinformation finns nu tillgänglig på kodraden. Kodinformationen innehåller koddetaljer, information om material, prissammanställning samt beskrivande informationstext om koden. Vid materialpriset för huvudmaterial så visas även vilket påslag eller rabatt som gäller enligt avtal. 

 

Hantera bilder och dokument från Betakalkyleringen

För att kunna redigera och ladda upp bilder och dokument från Betakalkyleringen så finns det en länk till dokumentportalen under Bilder. 

 

Navigering mellan dagens kalkylvy och Betakalkyleringen

Då Betakalkyleringen kommer att ersätta dagens kalkylering så har information om detta lagts till längst upp i kalkylvyn. Där finns även en länk för att enkelt kunna växla till nya kalkyleringen. I Betakalkyleringen finns det en länk för att enkelt kunna växla till dagens kalkylering. Vi hoppas att så många som möjligt provar Betakalkyleringen redan nu, för att underlätta övergången när det är dags. 

 

Uppdatering i Meps Regler och Riktlinjer

I samband med releasen 2020-04-04 så kommer koder för skydd mot slitage i en trappa att läggas till. Detta medför en uppdatering av Meps Regler och Riktlinjer som kommer att gälla från och med 2020-04-04. Förändringen berör kapitel 2.3.8  och är en uppdatering kring hantering av skyddning trapp.

 

Uppdatering av Meps materialpriser för bransch Rör

Som tidigare beskrivits i utskickad förhandsinformation, så kommer Meps materialpriser för bransch Rör att uppdateras. Uppdateringen görs för att Meps materialpriser för bransch Rör ska motsvara ett rimligt konsumentpris från grossist.