Förbättrad redigering för avtalade och egna koder i Betakalkyleringen 

För att det ska vara lättare att redigera avtalade och egna koder, går det nu att klicka på de parametrar på raden som är möjliga att ändra (utöver benämningen på koden) och på så sätt hamna direkt i redigeringsläge. 

 

Förbättrade noteringar i Betakalkyleringen 

Nu visas fler noteringar i kalkyleringsvyn. Till exempel följer noteringarna med när ett utrymme från en besiktning importeras. Det är även möjligt att redigera dessa noteringar samt lägga till fler. 

 

Mallar i Betakalkyleringen 

Meps mallar och egna mallar finns nu att tillgå i Betakalkyleringen. Man kan lägga till en egen mall och välja koder från mallar med hjälp av filtrering. Egna mallar som är skapade i dagens kalkylering finns tillgängliga även i Betakalkyleringen. Meps mallarna är nya. 

 

Betakalkyleringen ersätter inom kort dagens kalkylering 

Vår nya betakalkylering kommer att ersätta den nuvarande kalkyleringen i början på juni. Den nuvarande kalkyleringen tas då bort. Vi rekommenderar därför att du börjar använda betakalkyleringen redan nu, för att vänja dig. Under en övergångsperiod kommer det gå att komma åt den gamla kalkyleringen via en knapp inifrån betakalkyleringen. Knappen planeras dock att tas bort i och med augusti-releasen. 

Mer information om detta kommer att skickas ut separat.  

 

Se även lästa meddelanden i toppmenyn
 Nu kan man se och använda meddelandelänkar i toppmenyn även efter att de är lästa. Tidigare har en meddelandelänk som en användare klickat på försvunnit, men nu sparas de senaste 20 klickade länkarna. 

 

Lägga till och redigera bilder i webbesiktningen 

Nu kan man lägga till och redigera bilder i ett utrymme även i webbesiktningen. Detta gick tidigare bara att göra via besiktningsappen.
 

Lägga till mätpunkter i Meps ritverktyg i webb
 Nu kan man lägga till mätpunkter från fuktprotokollet på en bild eller en planskiss även i webbesiktningen. Mätpunkterna har dessutom olika färg beroende på om de står för vått, torrt och fuktigt. Tidigare har mätpunkter bara kunnat läggas till i besiktningsappen.

 

Filtrera på bransch vid skapande av avtal

Nu kan en avtalsansvarig vid skapande av ett avtal även filtrera fram sin tänkta motparts branscher. Detta adderas till sökfunktionen för namn, adress, postnummer och ort som en avtalsansvarig kunnat använda tidigare.

 

Förändrad funktion vid filtrering av avtal i uppdragssidan

Nu visas endast de avtal, i filtreringen på uppdragssidan, som används i ett uppdrag av den organisation eller affärsenhet som en användare tillhör. Tidigare har alla godkända avtal som skapats och delats av moderorganisationen eller annan affärsenhet visats i detta filter. Dessutom har alla avtal som skapats av egen affärsenhet eller extern organisation där användarens affärsenhet eller organisation är motpart visats även om de inte används.