Bokmärk kalkyler för att lättare hitta dem  

För att det ska gå lättare att hitta specifika kalkyler, går det nu att sätta bokmärken på dem i kalkyleringen. 


Mallar i nya kalkyleringen 

Filtreringen i mallar har förbättrats i nya kalkyleringen. Det går nu att filtrera koder i mallen för att enklare välja de koder man vill ha i kalkylen.


Granskning i nya kalkyleringen 

Nu finns möjlighet att granska kalkyler med hjälp av den nya kalkyleringen. När man som beställare skall ta beslut på en kalkyl så går det inte längre att ta snabbeslut. Istället hamnar man i granskningsvyn för den ögonblicksbild som skapades när kalkylen skickades för beslut.  

Man kan godkänna/avböja/ta bort beslut både på kodrad och i bulk genom att markera flera koder samtidigt. Det finns även möjlighet att kommentera på kodraden. Det finns en knapp längst upp till höger på sidan som visar senaste händelsen för inskickad kalkyl med en länk till ögonblicksbilden av uppdraget. 

I granskningsvyn finns nu också samma filtermöjlighet som finns i kalkyleringen. Även sammanställningen över uppdraget är tillgänglig. Det finns en knapp för att ta beslut. Vid beslut så kan man ange kommentar och redigering av granskningen låses. Det är inte längre möjligt att godkänna eller underkänna koder i den levande kalkylen då det inte är den versionen av kalkylen som ska granskas. 


Ny aktivitet: Arbete på plats slutfört
Vi har utökat våra aktiviteter med Arbete på plats slutfört som kan användas för att dokumentera processen när den sista entreprenören är klar med jobbet hos kund.


Standardiserat utseende på mejlmallar
De mejl som skickas från Meps till användare har haft lite skiftande utformning. Nu ser vi över dessa så att alla mejl får ett mer enhetligt utseende.


Marknadspåverkande förändring för Plattsättning
Som tidigare beskrivits i utskickad förhandsinformation, så kommer kodverket för Plattsättning att uppdateras både vad gäller kodstruktur och arbetsmängder i samband med juni releasen. För att underlätta övergången till den nya kodstrukturen bland annat för eventuella nödvändiga uppdateringar av avtal och försäkringsvillkor så kommer de gamla koderna att finnas kvar i Meps fram till den 22:a juni 2020.