Filtrering på uppdragssidan. 

Den nya filterpanelen på höger sida kommer alltid vara uppe när användaren startar Meps, men går att stänga för den som vill. 

I filterpanelen har vi lagt till ett filter för att sortera fram uppdrag som skapats mellan specifika datum, så att du exempelvis kan se vilka som tillkommit den senaste veckan eller månaden. 

Tidigare har alltid det senast skapade uppdraget visats överst. Nu går det att vända på listan så att det äldsta uppdraget kommer överst. 

Sökväljaren har fått nytt utseende och det valda sökalternativet visas som en vattenstämpel i sökfältet. 


Paginering på uppdragssidan

Vi har ändrat hur uppdragen visas på uppdragssidan. Från att ha visat 20 uppdrag som standard, där användaren behövt klicka på ”Visa fler”, för att se fler har vi nu lagt till så kallad paginering. Det innebär att uppdragen visas på fasta sidor som det går att klicka mellan, med 24 uppdrag per sida. Det gör bland annat att den som backar från ett uppdrag till uppdragssidan kommer tillbaka till samma vy som hen utgick från.

Förklarande text vid val av vikarie

Numera finns en text som upplyser om att det inte går att välja en vikarie som tillhör färre affärsenheter än den användare som behöver vikarie.


Kalkyler skickas alltid från kalkylvyn
 Tidigare har entreprenörer kunnat skicka in kalkyler från Händelser, men nu går det bara att göra det från kalkylvyn. Detta för att följa processen med granskning av kalkyler.

Enhetligare utseende på ögonblicksbilder och granskningsvy

Utseendet på ögonblicksbilder och granskiningsvy har ändrats för att bättre matcha varandra. Detta för att tydliggöra att det inte är liveuppdraget som visas. 


Förbättringar i kodträdet

Om du fäller ihop kodträdet, så ser du numera fortfarande huvudkategorierna. Du får även information om var i trädet du är när du hovrar över en kategori eller arbetsstycke. 

Flytta koder och grupper i nya kalkyleringen

För att smidigare kunna flytta koder och grupper så finns det nu kortkommando för detta. För att komma till en lista för alla kortkommandon så trycker man ”?”. 


Länk till Meps Regler & Riktlinjer i nya kalkyleringen

Kännedom om Meps Regler & Riktlinjer är en förutsättning för att kunna göra en korrekt kalkyl. Därför har vi nu lagt en länk från kalkylvyn direkt till dokumentet. Länken finns under mer-menyn bredvid filter.

Koder från Försäkringsbolag blir automatiskt godkända

För att underlätta godkännandet av en kalkyl så blir koder som försäkringsbolaget lägger till eller redigerar automatiskt godkända. Detta gäller för koder med följande utförare: slutkund eller kundens entreprenör, entreprenör/besiktningsbolag med generellt avtal samt försäkringsbolag. 


Ny bransch i Meps: Besiktning

För att förtydliga vilken roll en viss utförare har så har en ny bransch lagts till i Meps: Besiktning.