Kopiera försäkringstagare till primär kontaktperson vid integration

Ett uppdrag som har en försäkringstagare och som skapats via en integration, men där primär kontaktperson saknas, kommer automatiskt tilldelas en primär kontaktperson av Meps. Kontaktpersonen baseras på information om vem som är försäkringstagare. På så sätt blir ärendehanteringen smidigare för alla utförare.

Varningstext om adress till uppdraget saknas
Om man missat att skriva in skadeadressen till ett uppdrag, så dyker det upp en varningstext när man försöker bjuda in en part in till det uppdraget. På så sätt påminns användaren att ange adressen innan entreprenören bjuds in.
 

Visning av antal uppdrag i uppdragsvyn
För att göra uppdragssidan enklare att navigera på införde vi förra månaden så kallas paginering med 24 uppdrag per sida att bläddra mellan. Nu går det även att se det totala antal uppdrag som filtrerats fram, ovanför listan.
 

Summering av kostnader per position i kalkyleringen 

För att göra det enklare att kalkylera visas kostnad för Arbete samt Material för varje position ( t ex Golv, Vägg etcetera). Nu kan du använda detta i kombination med filtreringen för att anpassa summeringen som du vill, genom att välja t ex Nymontering. Då visas kostnaden för Nymontering på varje position. 
 

Ersätt kod i kalkyleringen

Nu kan du ersätta en kod i kalkyleringen genom att klicka på arbetsstycket i kalkylen. I trädet till vänster dyker det då upp en symbol (pilar) som visar att du kan ersätta koden genom att välja och lägga till en annan kod. 

Ny bransch: Skadedjurssanering

Det har tillkommit en ny bransch för att kunna särskilja prissättning för skadedjurssanering och övrig sanering. Denna bransch har inga koder kopplade till sig.