Filterpanelen på Uppdragssidan stannar i valt läge
Filterpanelen på Uppdragssidan har tidigare visats i öppet läge varje gång när uppdragssidan startats. Efter denna release kommer den att vara i öppet eller stängt läge beroende på användarens senaste val.

 

Förbättrad bildvisning med zoom
Vi har nu infört ett nytt bildvisningsverktyg i Meps där användaren kan zooma på bilder och läsa bildtexter. Detta gör att det enklare går att granska bilder för beslut och kommunikation.

 

Summering av kostnader per utrymme i kalkyleringen 

För att underlätta kalkylering så visas kostnad (direkt arbete samt material) för varje utrymme under filterfunktionen. Summeringarna anpassas efter vilken filtrering man väljer i kalkylen. Observera att kostnaden som visas även inkluderar eventuell kostnad för Beräkningsgrundande för standardändring, som dock kan filtreras bort vid behov.

 

Redigera typ på avtalad och egen kod i kalkyleringen

Man kan nu redigera typ på avtalade och egna koder såsom man kan göra på Meps koder. Alla sammanställningar är anpassade för att kunna hantera denna förändring. Detta gör det enklare att få en bättre fördelning av kostnader i uppdrag med avtalade och egna koder.