Arbetsorder (Beta)

Under december kommer Arbetsorder Beta att släppas. Det är ett första steg för att ersätta nuvarande Arbetsorder och Aktiviteter och göra MEPS användningsområde ännu bredare. En arbetsorder kan skapas och planeras i MEPS, och en hantverkare eller organisation kan tilldelas denna. 

Vi har lagt till rollen Hantverkare och med detta gjort det möjligt för dig som arbetsledare att hålla kontakten med hantverkarna ute på fältet. Du beskriver och fördelar smidigt uppgifter på digital väg och får lika smidigt in dokumentation och uppdateringar om hur det går med uppdragen. Hantverkarna dokumenterar själva med mobilen och resultatet syns direkt i MEPS.


Zooma bilder i kalkyleringen
I vår förra release införde vi en möjlighet att kunna använda zoomfunktion på bilder, i bilder och dokumentgalleriet. Nu fungerar detta även för bilder som visas i kalkyleringen.


Uppdatering av Meps materialpriser 

Då det har skett en förändring på marknaden avseende materialpriser så har även materialpriserna i Meps justerats i enlighet med detta. 

För att förstå storleksordningen på prisutvecklingen så bifogas en lista med %-förändring per materialprisgrupp (de vanligaste förekommande):


Materialprisgrupp

% förändring

Cu-rör och delar

4

El-Installationsmateriel

2

Falsade lister/det - förzinkad

5

Gipsvaror

3

Gjutna rör och delar

4

Golvsp/Latex/Sil/Våtr.matr

5

Inv färg/spackel/glasf.väv

9

Isolervaror/Mineralull

2

Järn/metall/fästmaterial

8

Kablar och ledningar

2

Kemisk-tekniska varor

8

Keramiska varor

1

Linoleum

-3

Material för betong och mureri

7

Parkett o Laminatgolv

4

Plastmattor

4

Plaströr och delar

3

Profilerad plåt

5

Sanitetsarmatur

4

Sanitetsporslin

6

Snickerier/Skåp/Dörrar mm

7

Sågade trävaror

5

Tapeter papper

-18

Teknisk armatur

5

Textilmattor

0

Träbaserade skivor

1

Tätskiktsvaror/Cellplast

5

Utvändig färg

-5

Vitvaror

0

Vävtapeter/Tapeter exklusiva

-6