Ta bort och ändra roll för en part i ett uppdrag 

Ibland finns behov att byta ut eller ta bort en koordinator eller huvudentreprenör som utfört en besiktning i ett uppdrag. Nu går det att göra detta genom att bjuda in den parten som besiktningsbolag i stället och på så sätt ändra rollen. Därefter går det att lägga till en ny part som koordinator eller huvudentreprenör i uppdraget. Du behöver alltså inte längre skapa ett nytt uppdrag när du vill ändra dessa parter. Notifieringar när en arbetsorder startas och slutförs

Flera kunder har nu kommit igång med att testa beta-versionen av Arbetsorder. Vi har fått önskemål om att notifieringar ska skickas till kontaktpersonen för den uppdragsparten när en arbetsorder startas eller slutförs. Det kommer inom kort vara möjligt och gör det enklare att följa statusen på arbetsordern.