Meddelanden i uppdrag man inte längre har tillgång till

Nu går det att avfölja konversationer och markera meddelanden som lästa direkt i toppmenyn, även i uppdrag som man inte längre har tillgång till. På så sätt kan man bli av med gamla notifieringar från uppdrag där man t ex skrivit ett meddelande och sedan tackat nej till inbjudan. 


Gruppering av Notifieringsinställningar

Vi har gjort det lättare att överblicka inställningarna av notifieringar. De har grupperats i kategorier, så att du som användare enklare ska kunna välja vad du vill slå på och av.


Mer info under Händelser i Arbetsorder Beta

Utvecklingen av vår funktion Arbetsorder Beta går framåt! Nu finns information om aktiviteter som rör noteringar och bilder i Händelser i Arbetsorder Beta. 


Justering av funktionalitet för att ändra kontaktperson
Tidigare i år införde vi möjligheten att markera flera uppdrag i uppdragsvyn och ändra kontaktperson på dessa samtidigt. Det kan dock bli problem i fall en part har flera olika roller och olika kontaktpersoner i ett och samma uppdrag. Vi har nu justerat funktionaliteten så att du kan välja en specifik kontaktperson som ska bytas ut. 


Beräkning av omkrets i kalkyleringen 

Vi har förbättrat beräkningssättet för koder som baseras på omkrets så att det följer samma logik som koder som används för ytor. Nu beräknas värdet på omkretsen utifrån den position den har i kalkylen i stället för positionen i kodträdet.


MEPS byter e-post  - säkerställ att mejlen når dig

I månadskiftet maj/juni byter MEPS-systemet e-postadress. Vi ber dig därför säkerställa att mejl från MEPS når dig, så du inte missar viktig info om uppdrag. Kolla i skräpposten och lägg till no-reply@cabgroup.net om mejlen fastnar där. Bytet av leverantör av e-post är en av flera åtgärder som CAB vidtagit i förhållande till GDPR och säker behandling av personuppgifter.


Uppdatering av MEPS materialpriser 

Under våren har förändringar i marknadens materialpriser skett. Därför har även materialpriserna i MEPS justerats. För att förstå storleksordningen på prisutvecklingen så bifogas en lista med %-förändring per materialprisgrupp (de vanligaste förekommande). 

Vår rekommendation för att få rätt materialpriser i MEPS-uppdrag är att använda sig av avtalade och/eller importerade materialprislistor. Generellt är alltid avtalade och/eller importerade priser det alternativ som bäst motsvarar den faktiska materialkostnaden i ett uppdrag. Se vår instruktionsfilm om hur du importerar egna priser här.
https://youtu.be/rzogAlkl1-8 


Materialprisgrupp

%-förändring

Cu-rör och delar

4%

El-Installationsmaterial

2%

Falsade lister/detaljer - förzinkad

1%

Gipsvaror

5%

Gjutna rör och delar

3%

Golvsp/Latex/Sil/Våtr.matr

-1%

Inv färg/spackel/glasf.väv

4%

Isolervaror/Mineralull

0%

Järn/metall/fästmaterial

3%

Kablar och ledningar

12%

Kemisk-tekniska varor

5%

Keramiska varor

2%

Linoleum

17%

Material för betong och mureri

4%

Parkett o Laminatgolv

1%

Plastmattor

-1%

Plaströr och delar

2%

Profilerad plåt

9%

Sanitetsarmatur

-7%

Sanitetsporslin

-18%

Snickerier/Skåp/Dörrar mm

7%

Sågade trävaror

17%

Tapeter papper

0%

Teknisk armatur

5%

Textilmattor

6%

Träbaserade skivor

4%

Tätskiktsvaror/Cellplast

0%

Utvändig färg

0%

Vitvaror

5%

Vävtapeter/Tapeter exklusiva

-2%