Se användarlistan utifrån den affärsenhet som du tillhör
För organisationer som använder affärsenheter har listan med användare tidigare visat samtliga användare på samtliga affärsenheter. Nu kan man som användare filtrera denna så att man enbart kan se de användare som tillhör den eller de affärsenheter som man är kopplad till. 

 

Upplysning när det saknas avstånd mellan UE och uppdragsadressen
När en Huvudentreprenör bjuder in en underentreprenör i uppdraget visas nu en påminnelse i de fall som huvudentreprenören inte angett något avstånd mellan UE och uppdragsadressen. 


Skapa underuppdrag med mer information (tidigare BRF) 
Funktionen som tidigare hette Bostadsrättsförening har vi ändrat namn på till Underuppdrag. Vi har även lagt till flera fält så att man kan mata in mer information direkt när underuppdraget skapas. Det gör att användaren inte alltid måste in i underuppdraget och lägga till uppgifter.