Positioners mått i kalkyleringen
Användare har kommit med önskemål om att kunna ser positioners mått medan de kalkylerar. Nu är måtten hela tiden synliga överst i kalkyleringsvyn.  


Fritext-sökning i kalkyleringen
Filtreringen i kalkyleringen har förbättrats ytterligare, genom att en fritextruta har adderats. Där kan du skriva och söka på arbetsstycke, kod eller material. Du kan komma direkt till sökrutan genom kortkommandot ”gf”. 


Bättre översikt av informationstexter i kalkyleringen
För att ge en bättre översikt av innehållet i noteringar och koders hjälptexter, visas inte längre långa texter i sin helhet, utan man kan välja ”visa mer” och sedan ”visa mindre”.  


Ny länk från MEPSInspection (vår besiktningsapp) till MEPS

Nu kan man inifrån varje besiktning i appen använda en direktlänk tlil MEPS. På så sätt blir det enklare att utföra uppgifter som bara kan göras i MEPS och inte i appen. 


Granskning av besiktning direkt i rapporten
När en beställare blivit notifierad om att det finns en besiktning att ta beslut på blir man numera länkad direkt till aktuell besiktningsrapport. Detta för att snabbare hitta rätt och undvika tvivel om det finns fler besiktningar i ett uppdrag. 


Koordinator får tillgång till alla ögonblicksbilder
Tidigare har en koordinator bara kunnat se ögonblicksbilder som tagits efter att de bjudits in i uppdraget. Nu får koordinatorn tillgång till samtliga ögonblicksbilder, oavsett när de skapades. Detta gör att en koordinator kan bjudas in för att stödja vid ett kalkylbeslut oavsett när kalkylen skickats in.


Notifieringar för avtal
Den avtalsansvariga kontaktpersonen i varje avtal blir nu notifierad på startsidan och via mejl när det finns ett avtal att godkänna, att justera eller om ett avtal har godkänts. På så sätt kan   upprättandet av giltiga avtal underlättas och flyta på smidigare.