Kortkommandon i kalkyleringen

Vi har sett över listan med kortkommandon i kalkyleringen och uppdaterat med några kommandon som saknades. 

 

tWu-ersättning för koder med arbetsstycke ”Hyra”

Tidigare så fick man ingen tWu-ersättning för koder med arbetsstycke ”Hyra”. Nu har vi ändrat så att även dessa koder kan ge tWu.

 

Uppdatering av valbara utrymmen

De utrymmen som kan väljas har justerats, både i besiktningen och i kalkyleringen. Detta för att utrymmena i MEPS ska vara så relevanta som möjligt för användaren. Vissa har lagts till, och några tagits bort eller fått nytt namn. Om du tidigare lagt in ett utrymme som nu tagits bort, kommer den kalkylen inte påverkas.

 

Arbetsorder Beta: visning av bilder, dokument och noteringar
Dokument som laddas upp i en arbetsorder syns nu som en miniatyrbild av filformatet, exempelvis Excel eller PDF. Bilder, dokument och noteringar som läggs in i en arbetsorder kan man nu se i granskningsläget när ett beslut ska tas på en inskickad kalkyl.

  

Avbryt hämtning av en besiktning i appen
Nu kan man avbryta en pågående hämtning av en besiktning i appen. Detta är användbart om det är dålig uppkoppling eller om man råkat klicka på fel besiktning än den som var tänkt. 

 

Obesvarade inbjudningar tas bort med automatik
Uppdragsinbjudningar som skickas till en part och inte besvaras inom 6 månader blir automatiskt återkallade. Detta gäller inbjudningar som skickats efter 2021-10-16.

 

Uppdatering av MEPS materialpriser 

Förändringar i marknadens materialpriser har skett. Därför har vi gjort en justering av materialpriserna i MEPS. För att förstå storleksordningen på prisutvecklingen så bifogas en lista med %-förändring per materialprisgrupp (de vanligaste förekommande). 

 

Vår rekommendation för att få rätt materialpriser i MEPS-uppdrag är att använda sig av avtalade och/eller importerade materialprislistor. Generellt är alltid avtalade och/eller importerade priser det alternativ som bäst motsvarar den faktiska materialkostnaden i ett uppdrag. Se vår instruktionsfilm om hur du importerar egna materialprislistor.

 

Materialprisgrupp

Förändring i %

Cu-rör och delar

14%

El-Installationsmateriel

1%

Falsade lister/det - förzinkad

-1%

Gipsvaror

1%

Gjutna rör och delar

8%

Golvsp/Latex/Sil/Våtr.matr

10%

Inv färg/spackel/glasf.väv

4%

Isolervaror/Mineralull

-6%

Järn/metall/fästmaterial

3%

Kablar och ledningar

2%

Kemisk-tekniska varor

6%

Keramiska varor

0%

Linoleum

0%

Material för betong och mureri

5%

Parkett o Laminatgolv

1%

Plastmattor

2%

Plaströr och delar

15%

Profilerad plåt

9%

Sanitetsarmatur

2%

Sanitetsporslin

2%

Snickerier/Skåp/Dörrar mm

3%

Sågade trävaror

40%

Tapeter papper

-1%

Teknisk armatur

5%

Textilmattor

-1%

Träbaserade skivor

20%

Tätskiktsvaror/Cellplast

4%

Utvändig färg

3%

Vitvaror

0%

Vävtapeter/Tapeter exklusiva

4%