Nytt filnamn på besiktningar

För att det ska bli enklare att särskilja olika nedladdade besiktningsrapporter har vi lagt till adress och slutdatum i filnamnet. Visning av besiktningsrapport i arbetsorder innehåller också slutdatum för att kunna särskilja om det finns fler rapporter.

 

Lägg till flera foton i besiktningsappen även för iOS
Nu går det att importera flera bilder åt gången till en besiktning även för iOS.

 

Kalkylering: ”Antal utrymmen som detta” tas bort

Möjligheten att välja ”Antal utrymmen som detta” har tagits bort både i kalkyleringen och i besiktningsappen. Detta eftersom funktionen ibland använts felaktigt och behovet av en sådan funktion anses väldigt litet.