Nytt besiktningsformulär: Generell Besiktning

Detta nya formulär är öppet och det går att sätta ett eget namn på besiktningen. Det är tänkt att användas för olika typer av avstämningar eller som protokoll.

 

Utloggning i Besiktningsappen

I MEPS besiktningsapp har man tidigare blivit utloggad automatiskt efter 8 timmar, oavsett aktivitet. Nu sker utloggningen bara om man varit inaktiv i 8 timmar, vilket är samma som i MEPS.net.

 

Förbättrad prestanda för att ladda upp filer från besiktningsappen

Vi har förbättrat prestandan så att det går snabbare att ladda upp större bilder och filmer från besiktningsappen till MEPS.net.


Ändrat utgångsvärde vid materialkoppling

För att underlätta vid koppling från egen materialprislista till MEPS material i kalkyleringen så har vi nu ändrat utgångsvärdet från 0 till 1. Värdet kan som förut naturligtvis justeras när omräkningsfaktorn är något annat.