Som certifierad användare äger man rättigheten att i relation till sina uppdragsgivare använda logotypen MEPS Certifiering.