Vi har gjort förändringar i MEPS koder för skåp. Koderna har anpassats till hur moderna kök är uppbyggda med fler lådor och andra detaljer i köken. Många koder har plockats bort och ersatts av nya. Läs mer nedan/via länken.


Från och med 2022-03-12 behöver ni som jobbar med MEPS skåpkoder anamma ett nytt arbetssätt. Tidigare avsåg koden för ett fabrikstillverkat skåp ett komplett skåp. Detaljer som luckor, lådor, gångjärn, handtag och justerbara ben ingick i en och samma kod. Detta har nu ändrats.


Idag ser köken annorlunda ut och man använder betydligt fler lådor och andra detaljer när man sätter in ett nytt kök. För att göra de möjligt att redovisa arbetet på ett mer korrekt sätt har vi skapat koder för de olika detaljerna. I kalkylen kommer numera detalj för detalj att redovisas.  


I exempelvis koden för ”Bänkskåp” ingår enbart montering/fastsättning samt sockelben. Koder för Lucka/Dörr inkl. gångjärn, Lådfack inkl. glidskena, Hylla och montering av handtag redovisas separat.

Sammansättning av skåpstomme och lådor finns det egen kod för. Även lister, spark-lådor och passbitar har egna koder sedan tidigare.


Samma koder används även för badrumsskåp, men man byter då ut materialet till badrumsskåp eller till annat eget material som används.


Tänk på att justera era mallar om ni har skapat egna mallar med skåpkoder.


Exempel: