Levande fuktprotokoll i MEPS

Tidigare har ett fuktprotokoll i MEPS varit knutet till en viss besiktning. När besiktningen har slutförts så har fuktprotokollet slutförts. Nu är ett fuktprotokoll i stället knutet till ett uppdrag. Det betyder att man kan hantera och skapa fuktprotokollet både i besiktningen, arbetsordern och direkt i uppdraget. Fuktprotokollet lever under hela uppdragets livstid eller så länge som användaren önskar. Fuktprotokollet kan markeras som slutfört och då genereras en fuktrapport.


Fuktpunkter kan som tidigare sättas ut på en planskiss. Färgen på dessa punkter är numera gula i både MEPS ritverktyg och via Floor Plan Creator-integrationen i MEPS. 


Nyheterna med fuktprotokollet kommer levereras löpande under mars. Läs mer om fuktprotokoll här: https://property.cab.se/sv-SE/support/solutions/articles/9000212401-meps-fuktprotokoll 


Ritverktyget i MEPS

Ritverktyget i MEPS har fått nytt utseende och ger nu ett tydligare stöd vid utsättning av fuktpunkter.


Uppdatering av Objektbeskrivning och Praktisk information 

Utseendet på dessa sidor är uppdaterade med bibehållen funktionalitet.


Förändringar i MEPS Skåpkoder 

Vi har gjort förändringar i MEPS koder för skåp. Koderna har anpassats till hur moderna kök är uppbyggda med fler lådor och andra detaljer i köken. Många koder har plockats bort och ersatts av nya. Läs mer via länken:

https://property.cab.se/sv-SE/support/solutions/articles/9000212240-förändringar-i-meps-skåpkoder