Se typ av skada vid uppdragsinbjudan

Nu kan man vid en inbjudan till ett MEPS-uppdrag se i e-posten vilken typ av skada som uppdraget gäller. Tidigare har det krävts att användaren öppnat uppdraget för att få denna information.


Nytt utseende på försäkringsärendesidan

Vi uppdaterar löpande utseendet i MEPS. Den här gången är det främst försäkringsärendesidan som det märks på.