Se statistik på hur MEPS-jobben går (för Entreprenör) 

Nu kan du som har produkten MEPS Entreprenör se statistik för din organisation i MEPS. Statistiken är utformad för att ge en god inblick i användandet av MEPS ur både ett kostnads- och processperspektiv. Den ger även bra möjligheter att utvärdera lönsamheten i den del av verksamheten som sker i MEPS. Här hittar du mer information om hur statistiken kan användas: Statistik för MEPS-Entreprenörer

 

Besiktningar sparas automatiskt 

Nu blir alla besiktningar som inte sparats vid utloggning i besiktningsappen automatiskt sparade nästa gång användaren loggar in. Tidigare har det krävts att användaren aktivt öppnat den osparade besiktningen och sparat den manuellt. 


Uppdaterade vattenskadeformulär
Vattenskadecentrum, som de flesta försäkringsbolag är medlemmar i, har beställt en utökning av vattenskadeformuläret för frågorna angående utrustningsskador i kök. Detta kommer att införas den 1 juni och gäller under en kortare period då man önskar att följa upp dessa skador bättre.  


Uppdatering av MEPS materialpriser 

Förändringar i marknadens materialpriser har skett. Därför har vi gjort en justering av materialpriserna i MEPS. För att förstå storleksordningen på prisutvecklingen så bifogas en lista med %-förändring per materialprisgrupp (de vanligaste förekommande). 


Vår rekommendation för att få rätt materialpriser i MEPS-uppdrag är att använda sig av avtalade och/eller importerade materialprislistor. Generellt är alltid avtalade och/eller importerade priser det alternativ som bäst motsvarar den faktiska materialkostnaden i ett uppdrag. 


Se vår instruktionsfilm om hur du importerar egna materialprislistor.


Materialprisgrupp

Förändring i %

Cu-rör och delar

6%

El-Installationsmateriel

15%

Falsade lister/det - förzinkad

0%

Gipsvaror

19%

Gjutna rör och delar

10%

Golvsp/Latex/Sil/Våtr.matr

5%

Inv färg/spackel/glasf.väv

7%

Isolervaror/Mineralull

18%

Järn/metall/fästmaterial

7%

Kablar och ledningar

20%

Kemisk-tekniska varor

8%

Keramiska varor

3%

Linoleum

0%

Material för betong och mureri

9%

Parkett o Laminatgolv

12%

Plastmattor

2%

Plaströr och delar

6%

Profilerad plåt

0%

Sanitetsarmatur

7%

Sanitetsporslin

5%

Snickerier/Skåp/Dörrar mm

1%

Sågade trävaror

9%

Tapeter papper

-6%

Teknisk armatur

7%

Textilmattor

12%

Träbaserade skivor

13%

Tätskiktsvaror/Cellplast

5%

Utvändig färg

5%

Vitvaror

5%

Vävtapeter/Tapeter exklusiva

3%