Indikationsmätning och nya alternativ vid skapande av fuktprotokoll i MEPS.

I fuktprotokollet går det nu att välja alternativet Annan för Material och Annat för Mätplats, när inget av de övriga valen passar. Vid Mätmetod har vi lagt till Indikationsmätning som alternativ. För indikationsmätning ska inte ett mätvärde anges. I stället finns valen Torrt, Fuktigt och Blött.


 

 

Ny kameralösning i besiktningsappen för Android

Du som har en Androidenhet kan nu lägga till en bildtext i samband med att du tar en bild i besiktningsappen MEPSInspection. Detta är gjort för att underlätta hanteringen och administrationen av bilder samt för att förbättra prestandan.

 

Koppla koder i Arbetsorder Beta

Du kan nu koppla koder som finns i kalkylen till Arbetsorder Beta. Den som utför arbetsordern kan markera koder som utförda och kan lägga upp kommentarer om de har input till koderna. 

För att koppla koder till en arbetsorder, skapa den som vanligt och lägg till en utförare. Koppling av koder som finns i kalkylen kan sedan göras uppe till höger. Vilka koder som är kopplade visas även i kalkylen.