För Androidenheter finns det en intern kameravy som kan användas istället för den mobila enhetens ordinarie kameravy. Denna funktion aktiveras i appen med inställningen [Använd appens kameravy].Med den nya Kamerafunktionen kan du kontrollera Zoom, kameraval och blixt
När du tagit bilden finns det möjlighet att skriva bildtext, slänga bilden eller spara bilden i besiktningen.
Efter att en bild sparats är kameran fortfarande påslagen och du kan ta nästa bild direkt. Detta underlättar att ta flera bilder i en serie.