Förändringar i MEPS koder

MEPS Dataförvaltning har genomfört flera ändringar i MEPS kodträd. Bland annat en ny struktur för Värmeisolering, en ny rubrik (Åtgärder) för ingrepp på konstruktionsdelar och nya koder för Håltagning.

 

Värmeisolering
I kodträdet har Värmeisolerings-noderna fått en ny struktur för att det ska bli lättare att hitta rätt koder i trädet. Det finns även nya materialtyper, och för arbetsstycken som innehåller två lager isolering går det nu att välja material lagervis. För vissa koder inom värmeisolering har arbetsmängden justerats utifrån nya analyser. Nytt är även att Värmeisolering nu finns för krypgrund under Mark- Grund och Murarbeten. 
 


Koden för Spån mm (Säck) har tagits bort. Koden ersätts med Koden Lösull, där Sågspån finns som materialval.


Stombeklädnad / Undergolvsfyllning

Fyllningarna Sand och Tung Fyllning som tidigare låg under Värme-/Ljudisolering har nu placerats under den nya noden: Stombeklädnad / Undergolvsfyllning.


Åtgärder.
En ny logik i uppbyggnaden av kodverket introduceras i denna release genom införandet av rubriken Åtgärder. Under Åtgärder kommer vi att samla arbetsstycken som innebär ett ingrepp på konstruktionsdelar. Det är kompletterande åtgärder som inte innebär hantering av hela konstruktionsdelen likt Nymontering och rivning. Vårt första exempel på åtgärd är Håltagning. I kommande uppdateringar kommer ytterligare arbetsstycken flyttas från tidigare platser i kodverket till Åtgärder. 


Håltagning
Koderna för håltagning flyttas till rubriken Åtgärder, som finns under respektive konstruktionsdel. I samband med denna flytt har det tagits fram nya koder för håltagning. Koden för stora hål tas bort och ersätts i kalkylen med Rivning yta. Koden för Håltagning gäller framöver för hål upp till 7dm2. Nya koder finns också för Håltagning av konstruktion med flera lager.

 

 

Uppdaterat utseende i MEPS

Vi har uppdaterat utseendet på följande sidor i MEPS:

  • Om uppdraget
    • Noteringar
  • Besiktning
    • Objektsidan 
    • Besiktningsformuläret 
    • Sammanfattning Förhandsgranskning av besiktningsrapport 

Rotera bild i redigerings/ritverktyget

Vi har gjort det möjligt att rotera bilder i det nya redigerings/ritverktyget som finns i fuktprotokoll/planskisser och i web-besiktningen.