Ny visning av kostnadssammanställningar i kalkylvyn

De länkar som finns för sammanställningar i kalkylvyn är utbytta. Man kan nu göra de val som finns för respektive sammanställning direkt i kalkylvyn samt välja om man vill ladda ner sammanställningen eller öppna den i en ny flik.

 

Förändringar i MEPS kodverk


Självutjämnande massor

Arbetsmomentet Primning har separerats från Nymontering av avjämningsmassa för att på ett tydligt vis möjliggöra kalkylering och planering av arbetet. Materialkatalogen för självutjämnande massor har även uppdaterats i samband med detta.  

 

I föregående release genomfördes denna förändring på de koderna för Nymontering Betong/EPS, där Primning separerades från koderna för Nymontering Betong/EPS. Det innebär att Primning nu är separerat från alla typer av betong. 

 

 

 

 

Dörrar

Ny kodstruktur för dörrar har skapats för att förenkla och effektivisera kalkylering och granskning av arbetsmomenten. Förändringen gäller dörrträdets kodstruktur och kodnamn. De nya koderna innehåller också en helt uppdaterad materialkatalog. 

 

Vissa Dörrset och karmset har nu fått två huvudmaterial för att möjliggöra en mer korrekt prissättning av materialet.  

 

 

 

Huvudmaterial 1: Kan filtreras efter Dörrens typ, dimensioner och karmdjup. 

Huvudmaterial 2: Tröskel 

Övriga material ligger som tillsatsmaterial. 

 

Notera att vissa Dörrset numera hittas under Övriga dörrset 

 

 

 

Koden Nymontering tröskel är en justerad version av den tidigare koden Nymontering tröskel inkl tillv. Denna ska användas vid kapning och anpassning av tröskel mot befintlig dörrkarm. 

 

Dörrar - Åtgärder 

Ett antal arbetsmoment flyttas från andra platser i trädet till en samlad plats under rubriken Åtgärder. 

 

Uppdatering av MEPS materialpriser 

Förändringar i marknadens materialpriser har skett. Därför har vi gjort en justering av materialpriserna i MEPS. För att förstå storleksordningen på prisutvecklingen så bifogas en lista med %-förändring per materialprisgrupp (de vanligaste förekommande). 

 

Vår rekommendation för att få rätt materialpriser i MEPS-uppdrag är att använda sig av avtalade och/eller importerade materialprislistor. Generellt är alltid avtalade och/eller importerade priser det alternativ som bäst motsvarar den faktiska materialkostnaden i ett uppdrag. Se vår instruktionsfilm om hur du importerar egna materialprislistor.Materialprisgrupp

%-förändring december 2022

Cu-rör och delar

0%

El-Installationsmateriel

6%

Falsade lister/det - förzinkad

0%

Gipsvaror

8%

Gjutna rör och delar

0%

Golvsp/Latex/Sil/Våtr.matr

2%

Inv färg/spackel/glasf.väv

1%

Isolervaror/Mineralull

-1%

Järn/metall/fästmaterial

4%

Kablar och ledningar

2%

Kemisk-tekniska varor

3%

Keramiska varor

0%

Linoleum

0%

Material för betong och mureri

5%

Parkett o Laminatgolv

2%

Plastmattor

0%

Plaströr och delar

0%

Profilerad plåt

-3%

Sanitetsarmatur

0%

Sanitetsporslin

0%

Snickerier/Skåp/Dörrar mm

1%

Sågade trävaror

-8%

Tapeter papper

6%

Teknisk armatur

0%

Textilmattor

-3%

Träbaserade skivor

-1%

Tätskiktsvaror/Cellplast

-1%

Utvändig färg

0%

Vitvaror

7%

Vävtapeter/Tapeter exklusiva

4%