Förändringar i MEPS koder för Värme & Sanitet

I februari 2023 lanseras en uppdatering av MEPS Rör-koder. Kategorin byter namn till Värme & Sanitet. De gamla rörkoderna kommer leva parallellt med de nya Värme & Sanitet-koderna under en period, så att alla ska få chansen att hinna lära sig.


Branschanpassad struktur

Koderna i kategorin Värme & Sanitet (som tidigare kallades Rör) har omstrukturerats. De följer numera den struktur som används i RSK-databasen, för att förenkla för MEPS-användare.


Antal koder minskar

Antalet koder som rör Värme & Sanitet har minskats från 12 600 st till 1 941 st. Vissa arbetsmoment och material som saknats har lagts till. Och arbetsmoment och material som inte används eller inte är relevanta har rensats bort.


En kod gäller för flera material

Koder som har samma mWu-värde har slagits samman. Valen av dimension, utförande och liknande som görs när det gäller olika material har flyttats till materiallistan och görs där. Använd filterfunktionen i materiallistan för att filtrera fram rätt material.


Åtgärder samlas under en kategori

Branschspecifika åtgärder samlas i kategorin Åtgärder direkt under rotkategorin. Se exempel:


 

Klamring inkluderas i vanligt förekommande rörlängder

Mängden beräknas efter branschstandard eller tillverkarens rekommendation för klamringsavstånd. Materialvalet görs på kodens andramaterial. Se bild:Observera att Klammer inte ingår på avlopp eller grövre dimensioner.


Exempel:

 • Kopparrör, 10-22 mm, Rörlängd Rak
 • Stål-/Rostfria Rör, Pressrör, 12-22 mm, Rörlängd
 • Plaströr - Tryck, 12-22 mm, Rörlängd Rak
 • Plaströr - Tryck, 12-22 mm, Rörlängd Ring

 

Ny KOD: Loss-/Återinkoppling Blandare

Blandare separeras från sanitetsporslin, diskbänk eller tvättutrustning. Tvättställ och bidé ”med blandare” tas bort. Nya koden Loss-/Återinkoppling Blandare ersätter:

   • Loss-/Återinkoppling Tvättställ
   • Loss-/Återinkoppling Diskbänk
   • Loss-/Återinkoppling Tvättlåda
   • Loss-/Återinkoppling Utslagsback


Se Niclas berätta mer om hur du jobbar med nya kodstrukturen för Värme & Sanitet