Nytt utseende på besiktningsrapporten

Besiktningsrapporten är uppdaterad utseendemässigt. Formulärfrågorna och övrig text har komprimerats för att spara plats. Bilder och texter till bilder har fått en ny struktur.

 

Nya koder för Listverk

Det har tillkommit koder för Listverk på golv, vägg och tak och materialet på koderna är uppdaterat. Läs mer om det här.


Uppdatering av MEPS materialpriser 

Förändringar i marknadens materialpriser har skett. Därför har vi gjort en justering av materialpriserna i MEPS. För att förstå storleksordningen på prisutvecklingen så bifogas en lista med %-förändring per materialprisgrupp (de vanligaste förekommande). 

 

Vår rekommendation för att få rätt materialpriser i MEPS-uppdrag är att använda sig av avtalade och/eller importerade materialprislistor. Generellt är alltid avtalade och/eller importerade priser det alternativ som bäst motsvarar den faktiska materialkostnaden i ett uppdrag. Se vår instruktionsfilm om hur du importerar egna materialprislistor.

 

 

Materialprisgrupp

%-förändring april 2023

Cu-rör och delar

8%

El-Installationsmateriel

2%

Falsade lister/det - förzinkad

0%

Gipsvaror

0%

Gjutna rör och delar

16%

Golvsp/Latex/Sil/Våtr.matr

7%

Inv färg/spackel/glasf.väv

1%

Isolervaror/Mineralull

5%

Järn/metall/fästmaterial

0%

Kablar och ledningar

2%

Kemisk-tekniska varor

2%

Keramiska varor

5%

Linoleum

0%

Material för betong och mureri

4%

Parkett o Laminatgolv

0%

Plastmattor

17%

Plaströr och delar

6%

Profilerad plåt

1%

Sanitetsarmatur

8%

Sanitetsporslin

7%

Snickerier/Skåp/Dörrar mm

4%

Sågade trävaror

-2%

Tapeter papper

12%

Teknisk armatur

6%

Textilmattor

-3%

Träbaserade skivor

-2%

Tätskiktsvaror/Cellplast

-1%

Utvändig färg

2%

Vitvaror

1%

Vävtapeter/Tapeter exklusiva

1%