Principen för kalkylering av fuktisolering har delvis justerats i de nya koderna. Tidigare har koderna för yta inkluderat ett normalt antal hörnförstärkningar och rörgenomföringar. Kalkylen har sedan kompletterats med ytterligare koder vid de tillfällen då antalet hål eller hörn överstiger det normala.

 

I det nya kodverket för tätskikt kalkylerar vi med separat kod för genomföringar och hörn. Vi har också separerat Primning som i vissa fall utförs av annan bransch för att effektivisera arbetet.


I koden för Nymontering – Tätskiktsfolie ingår:

 • Limning av folie
 • Skarvlimning
 • Tätremsor
 • Uppvik

Koden kompletteras med separata koder för:

 • Primning
 • Hörnmanschetter
 • Golvbrunnsmanschett
 • Genomföringsmanschetter


I koden för Nymontering – Tätskiktsmatta ingår:

 • Limning
 • Svetsning av skarvar
 • Uppvik
 • Golvbrunnsgenomföring - 1 st

Koden kompletteras med separata koder för:

 • Rörgenomföringar
 • Hörn
 • Om det är mer än en golvbrunn i utrymmet - Plastmatta våtrum matta mot golvbrunn >1 st/rum


Notera skillnaden för golvbrunn mellan de två tätskikten. I koden för tätskiktsfolie ingår ingen golvbrunnsmanschett. I koden för tätskiktsmatta ingår 1st golvbrunnsanslutning. Koden för extra anslutning mot golvbrunn hämtas från Ytskikt/Plastmatta Våtrum. 

 

Rivning och Fräsning av fuktisolering

Det har tillkommit 2 nya koder för avlägsnande av tätskikt på betong. 


Fuktskyddsmatta

Nytt namn på koderna som tidigare benämndes Luftspaltsbildande skiva. I dagligt tal används ofta produktnamnet Platonmatta. 

De nya koderna motsvarar i princip de tidigare koderna. Kompletteringskoden Genomföring gäller för alla typer av hål i konstruktionen. Notera att det i anslutning till denna konstruktionstyp finns specifika ventilerade material på koderna för Slät Sockel.