Ändringar i dokumentet Materiallista           

Nu finns en ny materiallista, som är tillgänglig från kalkylvyn och från Sammanställningar. Dokumentet innehåller ett antal förbättringar, bland annat:


  • Man kan välja att se materiallistan uppdelat på Materialprislista, utrymme och position, Material per utrymme och position och Sammanslagna material.
  • Det går att filtrera på olika utförare och branscher.
  • Man kan välja att ta med material från egna och avtalade koder.
  • Mer information finns att tillgå: spillprocent, mängd på koden, pris och vikt.

 

Uppdaterat utseende: Parter i uppdraget 

Parter i uppdraget har fått nytt utseende. De olika parterna har grupperats för bättre översikt. 

Varje part i vyn kan expanderas så att detaljerna blir synliga. 

 

Inbjudan underentreprenör 

Nu kan man bjuda in flera underentreprenörer vid samma tillfälle, utan att behöva upprepa proceduren.

 

Ny vy för Sammanställningar under "Om uppdraget" 

Under ”Om uppdraget” finns en ny lista med Sammanställningar. Där kan man välja från vilken händelse kostnadssammanställningarna ska hämtas. Det går att göra samma inställningar här som i kalkylvyn. Information om den totala kostnaden per ögonblicksbild visas.

 

Man kan även välja att hämta rapporter från pågående uppdrag och här välja att skapa en ny händelse. Om man går till Sammanställningar under "Om uppdraget" från en ögonblicksbild så visas endast de rapporter som hör till just den händelsen. Se vår film om de funktioner som är kopplade till Sammanställningar.

 

Avtal i Partnernätverk 

I vyn under Partnernätverk går det nu att få en överblick av avtalen och deras status per partner.

 

Lista på kontaktpersoner i "Arbetsorder"   

I arbetsordern ser man nu listan på kontaktpersoner i uppdraget. Det innebär att kontaktpersonerna nu är synliga även för rollen Hantverkare i work.meps.net.

 

Skapa aktiviteter under "Arbetsorder" i vyn "Om uppdraget" 

Möjligheten att skapa vissa aktiviteter (rivning/avfuktning/montering/sanering) har flyttats till funktionen Arbetsorder. Tidigare skapades dessa under "Aktiviteter".  Läs mer om hur du använder aktiviteter för projektplanering i Arbetsorder här.