Flytta kopplade koder från annan arbetsorder 


Det är nu möjligt att koppla om koder från en arbetsorder till en annan arbetsorder, även om den första arbetsordern är slutförd. Det gör man genom att filtrera fram önskade koder i kopplingsgränssnittet och klicka på ikonen för länkade koder. Koder som kopplas om kommer inte längre att vara klarmarkerade.