Projektplan

När en huvudentreprenör är en del av ett uppdrag kan denne skapa en ProjektplanProjektplanens syfte är att skapa en bättre överblick över tidsplanen för alla parter i genomförandet av projektet och en möjlighet att följa upp projektets utfall. Projektplanen byggs upp av arbetsorder och dess uppgifter (exempelvis slutför rivning, påbörja sanering). Första startdatumet och sista slutdatumet för respektive uppgift i alla arbetsorder sätter tidsramen för projektplanen. En fastställd projektplan går den inte att ändra. Den aktuella projektplanen som visas samspelar med arbetsorder i uppdraget och kan förändras över tid.

 

Ny vy i MEPS: "Kontroll"

En ny vy finns nu tillgänglig för alla användare i MEPS. Denna vy, som vi kallar Kontroll, visar status för respektive uppdrags olika processteg (t ex projektplan, rivning). Ett processteg kan innehålla en eller flera uppgifter (t ex fastställ projektplan, slutför rivning). Dessa uppgifter följs upp och notifieras med hänsyn till datum både när de ska påbörjas och slutföras. Denna notifiering sker via olika statussymboler som hjälper användaren att se av vem och när olika uppgifter ska utföras. Det går även att filtrera på olika egenskaper i uppdraget (t ex affärsenhet, kontaktperson, etikett etc.)

 

 

Meddelanden med ny funktionalitet

Vi har uppdaterat MEPS Meddelanden. Nu finns möjlighet att ”gilla” och ”följa” konversationer direkt i respektive tråd/konversation. När du som ersättare/vikarie hanterar notifieringar och svarar på trådar/konversationer visas det vem som är satt som ersättare direkt i tråden. Flytande meddelanden är nu åtkomliga i det nedre högra hörnet i vyerna och har samma funktionalitet som den generella meddelandefunktionen.

 

Datum och tid på bilder

Bilder som finns under "bilder och dokument" kommer att visa datum när bilden har tagits (om data på detta finns i filen) och när bilden laddats in i MEPS.