Beslut om Ersättningsbar skada i Kontroll    

I Kontroll finns ett nytt, första processteg som gäller Ersättningsbar skada i skadeärenden. När en besiktning är slutförd skickas den till försäkringsbolaget för beslut om skadan är ersättningsbar.  Under uppdragsvyn finns ett nytt processteg som kallas Ersättningsbeslut, och under rubriken "Ta beslut om ersättningsbar skada" kan försäkringsbolaget granska besiktningsrapporten samt ta beslut om den är ersättningsbar eller inte. När beslutet är taget tar processen att skapa en projektplan vid. I Kontrollvyn finns även nya filter för att sortera fram uppgifterna "Ta beslut om ersättningsbar skada"" och "Besiktning kräver komplettering".

 


Förenklad ombokning av tid och datum för besiktning       

Hanteringen av ombokningar av "Tid för besiktning" har förenklats. Tidigare ändrade man datum och tid separat, men nu görs det samtidigt.