I Release 2024-04 Publicerades ett helt nytt kodverk för branschen EL. 

Det gamla kodverket för bransch EL utgår i kommande Release 2024-05.


Denna film ger en introduktion till det nya kodverket.


Läs också CABs förhandsinformation för denna release.I demogenomgången visades enexempelkalkyl med några olika konstruktionsexempel.

Här är en kopia av den kalkylen: