Ny struktur för träreglar

 

GOLV, INNERVÄGG, INNERTAK och FASADER får en ny struktur för träreglar under Stomme | Trä

Salning, Kortling, Nivåreglering och liknande moment samlas i underkategorin Anpassningar.


Namn på arbetsstycken under Anpassningar har förtydligats för att tydliggöra att det gäller arbete med befintligt material.


På bilden till höger ser vi den nya kodstrukturen för golv, där hittar vi koder för olika typer av konstruktioner samt den nya underkategorin ”Anpassningar”, om vi tittar in under ”Stomme” för Innervägg och Innertak (underkategorin "Anpassningar" finns ej för innertak) ser vi liknande strukturer. 


Notera också att vi under innervägg hittar koderna för arbete med stålreglar samt arbete med nätväggar och mellanväggar.


Nya koder för fräsning och slipning


Fräsning grövre skikt tas bort och ersätts med Fräsning betong, Fräsning lättbetong och Fräsning bitumen.

Slipningskoder för betong ersätts med Slipning med betongslip, Slipning med stålslip och Slipning av mikrobakteriell tillväxt.


Ändringen berör GOLV, INNERVÄGG och INNERTAK. Koder ligger under Stomme | Åtgärder | Fräsning & Slipning. 

Fräsning bitumen gäller GOLV och INNERVÄGG. Slipning med stålslip gäller endast GOLV.


Under INNERVÄGG | Stombeklädnad | Åtgärder | Fräsning & Slipning har koder för puts lagts till: Fräsning puts och Slipning av mikrobakteriell tillväxt.


Kod för Slipning av mikrobakteriell tillväxt har lagts till under Stomme | Åtgärder | Fräsning & SlipningHär finns även Avskrapning av lim/färgrester.

 

På bilden till höger ser vi den nya strukturen för Fräsning & Slipningkoder gällande golv. Under Innervägg & Innertak hittar vi liknande kodstruktur.Koder för blindbotten flyttas.


Blindbotten flyttas från GOLV | Stomme till GOLV | Stombeklädnad för arbete ovanifrån och MARK- GRUND OCH MURARBETEN | Krypgrund för arbete underifrån.


 

Uppdaterade koder för rör på ring.


Koder för PEX-rör och mjuka kopparrör på ring har justerats för att ta hänsyn till att håltagning ska ingå i koderna för rörlängd. Hjälptexterna är uppdaterade för att förtydliga att håltagning ingår.