Ny struktur för skivmaterial


GOLV, INNERVÄGG och INNERTAK får en ny struktur för skivmaterial under Stombeklädnad.


Sparning flyttas till Åtgärder | KapningarKoder för Oscillerande såg tas bort.


Kod för Skarvslipning, Golvskivor flyttas till Åtgärder | Fräsning & Slipning.


5-hålsprincipen för skivmaterial slutar gälla. All håltagning ingår nu i koder för Nymontering av skivmaterial. mWu har justerats för att ta hänsyn till detta.


Under INNERVÄGG | Stombeklädnad | Anpassningar tillkommer kod för Skivmaterial i smyg. Här återfinns även koder för Hörnskyddslist inkl. spackling.På bilden till höger ser du den nya strukturen för Skivmaterial under Golv & Stombeklädnad.På denna bild ser du var du hittar koder för Sparning av golvskivor samt var du hittar kod för Skarvslipning av golvskivor, dessa koder ligger alltså under Stombeklädnad & Åtgärder.Här ser vi den nya strukturen för Skivmaterial under Innervägg & Stombeklädnad, notera också att du här hittar koder för Skivmaterial i smyg samt koder för Hörnskyddslist inklusive spackling under Anpassningar.På denna bild ser du var du hittar kod för Sparning av Innerväggskivor.


Här ser vi den nya strukturen för Skivmaterial för innertak som vi hittar under Innertak & Stombeklädnad i trädet.


Kod för Sparning av skivor i innertak hittas under Stombeklädnad & Åtgärder