Uppdateringar i MEPS för att förbättra prestandan


Sökfunktion i uppdragsvyn 

Sökfunktionen i uppdragsvyn har uppdaterats för att förbättra systemets prestanda. Därför behöver man nu skriva in sökordet och sedan klicka Sök för att sökningen ska påbörjas. Vid användning av filter behöver man göra filterinställningarna och trycka Sök eller Enter för att filtreringen ska slå igenom.

 

Sökfunktion i Arkivvyn            

Sökfunktionen i arkivvyn har uppdaterats för att förbättra systemets prestanda. Ett förinställt filter gör att sökningen sker bland uppdrag som ligger max ett år bakåt i tiden. För att söka bland äldre uppdrag behöver man själv ändra filterinställningarna. För att söka efter uppdrag behöver man skriva in sökordet och sedan klicka på Sök eller trycka Enter för att sökningen ska ske. Vid användning av filter behöver man göra filterinställningarna och trycka Sök eller Enter för att filtreringen ska slå igenom.