Uppdrag

Uppdrag - Uppdragslistan
Du kommer först till fliken Uppdrag när du loggar in i Meps och som standard visas Mina uppdrag, men du kan även se alla företagets uppdrag. I vänsterkolumne...
Ons, 3 juli, 2019 at 10:36 AM
Uppdrag - Om uppdraget
Du finner kontaktuppgifter för det aktuella uppdraget under Om uppdraget. Här kan du se besiktningar, aktiviteter och händelser. Du kan skapa händelser av ol...
Ons, 3 juli, 2019 at 11:28 AM
Uppdrag - Uppdragsbeskrivning
Uppdragsbeskrivning innehåller beskrivning av objektet med ställparametrar och omfattning av arbete eller skada. För att läsa mer om detta se Regler & r...
Tis, 12 Maj, 2020 at 11:48 AM
Uppdrag - Försäkringsärende
Under Försäkringsärende finns uppgifter om försäkringsärendet, såsom typ av skada, skadedatum och skadebeskrivning. Självrisk och gällande försäkringsvillko...
Ons, 3 juli, 2019 at 12:52 PM
Uppdrag - Parter i Uppdraget
Här väljer beställaren sin utförare och skickar en inbjudan till entreprenören, sidoentreprenören och/eller besiktningsbolaget för ett godkännande.   Försäkr...
Tis, 20 aug., 2019 at 10:25 AM
Uppdrag - Praktisk information
Här lägger du in Praktisk information om objektet. Besiktningsmannen eller någon annan part i uppdraget kan informera om viktiga upplysningar. Dessa uppgift...
Ons, 3 juli, 2019 at 1:14 PM
Uppdraget - Besiktning, redigera
Under Besiktningar har du möjlighet att lägga till en ny besiktning och den person inom företaget som ska utföra besiktningen. Om du skapar en besiktning ...
Ons, 3 juli, 2019 at 2:29 PM
Uppdrag - Tilldela Besiktning
Med hjälp av kartstödet kan du välja den person som ligger närmast skadestället eller har minst antal besiktningar. Partens initialer visar var personen befi...
Ons, 3 juli, 2019 at 2:26 PM