Under Parter i opgaven vælges og inviteres de parter som skal deltage i opgaven. 

 

Dette gøres ved at klikke på knappen + Part, hvorefter systemet automatisk sender en invitation til den inviterede part, som herefter skal acceptere invitationen for at få adgang til opgaven.MEPS vil foreslå den bedste part til en opgave, men det er også muligt at vælge en anden part til opgaven ved at klikke Vis alt.
 

Det er muligt, at give en kort opgavebeskrivelse som sendes sammen med invitationen, og vælge påkrævede handlinger (Kontakt kunde, Bestil tid til besigtigelse mv.) 
 

Ved klik på Send invitation sendes invitationen til parten.

 

 

 

 

 

Tilføj ekstra person til opgaven

Det er muligt at tilføje en person til en opgave, som ikke er synlig for andre eksterne parter i opgaven, men har fuld adgang til opgaven.

Det kunne f.eks. være en specialist eller en person som skal tjekke om delopgaver er udført korrekt. Alle parter har mulighed for at tilføje en ekstra person til opgaven, som ikke er synlige for eksterne parter. 

 

 

Tilføj flere parter til opgaven

 

Det er muligt at tilføje flere parter til en opgave. En opgave kan kun have én hovedentreprenør, men efterfølgende kan der tilføjes flere entreprenører til opgaven. 

 

Som hovedentreprenør på en opgave, så er det muligt, at invitere en underentreprenør til, at deltage i opgaven. 

 

For at kunne invitere yderligere parter til en opgave kræves en gyldig aftale til parten. Aftaler kan oprettes og ses under fanen Aftaler.
 

Hvis en modpart accepterer eller afviser invitationen, er dette synligt under parter i opgaven. Hvis en part afviser, kan du invitere en anden part.


 

 

 

 

En part kan vælge at afslutte sin del af opgaven ved at klikke Afslut opgaven eller forlade en opgave ved at klikke på Forlad opgave.

 

Knappen Afslut opgaven er også tilgængelig fra opgavens hovedside, og afsluttede opgaver bliver automatisk flyttet til Opgaver > Arkiv, hvor de kan efterfølgende kan genaktiveres. 
  

Som ordregiver kan du også vælge at fjerne en part fra en opgave ved at klikke på knappen Fjern for den virksomhed du ønsker at fjerne fra opgaven.