Hovedentreprenøren sender i sin tur en invitasjon til de underentreprenørene som han vil ha med i oppdraget. Dette gjøres via de avtalene som hovedentreprenøren har med sine underentreprenører.
Hvis en motpart aksepterer eller takker nei til innbydelsen, vises dette under parter i oppdraget. Hvis en part takker nei, kan du invitere en annen part.

Du kan velge inn ytterligere en person for et oppdrag. Det innebærer at en av dine kontaktpersoner kan ha innsyn og delaktighet i oppdraget uten å være angitt som synlig kontaktperson for utenforstående parter i oppdraget. En slik rolle kan for eksempel være en spesialist eller gransker av oppdrag.
Hovedentreprenøren sender i sin tur en invitasjon til de underentreprenørene som han vil ha med i oppdraget. Dette gjøres via de avtalene som hovedentreprenøren har med sine underentreprenører.
Hvis en motpart aksepterer eller takker nei til innbydelsen, vises dette under parter i oppdraget. Hvis en part takker nei, kan du invitere en annen part.

En utførende kan velge å forlate/avslutte ett oppdrag gjennom å klikke Forlat oppdrag.
Og en bestiller kan velge å ta bort en part fra et oppdrag gjennom å klikke på korset ved Bedriften.