MEPS Arbejdsordrer

Som bruger i MEPS har du adgang til Arbejdsordrer både via dit almindelige login i meps.net og til den nye mobiltilpassede håndværkersupport, som du logger ind på via work.meps.net. Den nye rolle Håndværker kan kun få adgang til håndværkersupporten via work.meps.net og har derfor ikke bemyndigelse til resten af MEPS. For at en bruger kan tildeles en arbejdsordre, skal funktionen "udfør arbejdsordre" være aktiveret under brugerindstillingerne i MEPS.At planlægge og fordele opgaver med MEPS Arbejdsordrer

Arbejdsordrer kan bruges til at planlægge et job over tid og til at holde styr på, hvad der skal gøres, hvem der skal gøre det, og hvornår det er gjort eller planlagt. En arbejdsordre kan også tildeles en organisation, og den kan også tildeles en bruger/håndværker inden for egen organisation. Håndværkeren kan nemt dokumentere ved at skrive noter eller tage billeder med mobiltelefonen i arbejdsordren, som kan ses direkte i MEPS.


Når der oprettes en arbejdsordre, vises den på listen over alle arbejdsordrer. En arbejdsordre kan indeholde følgende: Aktivitet, Branche, Beskrivelse, Foreløbige start- og slutdatoer og en benævnelse. Intet af dette er dog obligatorisk, så det er op til hver bruger eller organisation at vælge deres måde at arbejde med arbejdsordrer på.Sådan tildeles en arbejdsordre

En arbejdsordre kan også tildeles en anden organisation. Derefter modtager kontaktpersonen i den pågældende opgave en mail om, at vedkommende har fået tildelt en arbejdsordre. I din egen organisation kan du også tildele en arbejdsordre til en eller flere håndværkere. Disse modtager derefter en mail om, at de har fået tildelt en arbejdsordre, og fra denne mail linkes de direkte til MEPS håndværkersupport og kan se arbejdsordren på listen over deres tildelte arbejdsordrer.


Håndværkeren ser status for sine arbejdsordrer; Ikke startet, Igangværende eller Afsluttet. Disse kan åbnes for at læse eller opdatere oplysningerne. Den håndværker, der har modtaget en arbejdsordre for en opgave, kan så oprette sine egne arbejdsordrer og f.eks. fordele opgaverne til sine underentreprenører, der tidligere var inviteret til opgaven, eller til håndværkere inden for deres egen organisation.


Når håndværkeren starter arbejdsordren, ændres startdatoen fra foreløbig til faktisk startdato. Status ændres fra Ikke startet til Igangværende. Derudover åbnes dokumentationsfunktionen i arbejdsordren. Hvis der ikke findes oprettede rum, åbnes usorterede dokumenter. Ellers åbnes det første rum. Her kan håndværkeren tage billeder og tilføje noter under arbejdet. Disse billeder og noter vises direkte i MEPS og bliver automatisk knyttet til det rum, det er dokumenteret i. Hvis der er udført en besigtigelse i MEPS, er besigtelses rapporten tilgængelig i Arbejdsordre til brug som støtte i arbejdet. Når håndværkeren er færdig med sit arbejde, skal arbejdsordren færdigmarkeres. Status ændres fra Igangværende til Fuldført, og du kan ikke længere ændre eller tilføje noget.


Aktivitet og Branche i betaversion af arbejdsordre bruges i første omgang kun til navngivning af arbejdsordren. Links til statistik og faste SLA'er er ikke tilgængelig for nuværende.