Oma koode kasutatakse MEPSis siis, kui MEPSi koodid või Kokkulepitud koodid puuduvad. Oma koodi märgitakse tegelik ajakulu ja tegelikult kasutatud materjal. Pange tähele, et Oma koodid ei hõlma töökorraldust, sõidukulusid ega materjali transporti. Tööde eest makstakse tasu kokkulepitud tunnihinna alusel.

 

Oma koodid tuleb dokumenteerida viisil, mis võimaldab osapooltel hiljem hüvitist määrata.

 

  • Valige puuvaate allosas „Oma koodid“.
  • Valige x-koodi tüüp X0-X9. 
  • Sisestage kõik koodi üksikasjad. Nimetus, Ühik, Kogus, Hind, Teostaja ja Tegevusala.
     (Tundide ühik (h) võtab hinna lepingust.) 
  • Klõpsake nuppu „Lisa“.