• Velg Egne koder og [+]
  • Velg type av x-kode X0-X9.  • Angi all informasjon for koden.
  • Navn, Enhet, Pris per enhet, Utfører, Bransje, Mengde og Aldersfradrag 
    (enheten Timer (h) henter pris fra avtalen).
  • Trykk på [+ LEGG TIL].