Teil peavad olema kehtivad lepingud kõigi osapooltega

 

Selleks, et kalkulatsioon annaks igas osas õiged väärtused, peab peatöövõtja ja kõigi hanke osapoolte vahel olema leping.

Samuti on vaja sõlmida lepingud ettevõtetega, kes ei kasuta MEPSi.
Kaheastmelised lepingud


Mepsi lepingusüsteemi peamine põhimõte on, et tellija ja peatöövõtja ning peatöövõtja ja alltöövõtja vahelistes lepingutes võivad olla erinevad hinnad.

Süsteem toetab sõltumatuid läbirääkimisi erinevate lepingupooltega.

MEPS ei avalda lepingu hindu osapooltele, keda leping ei hõlma.
Kaheastmeliste lepingute funktsioonid

 

Kulude kokkuvõte on saadaval mitmes versioonis.

Kindlustusselts näeb summasid, mis kehtivad lepingus 1 kindlustusseltsi ja peatöövõtja vahel.  

Peatöövõtja näeb kulude kokkuvõtte mõlemat versiooni.

Alltöövõtja näeb summasid, mis kehtivad lepingus 2 peatöövõtja ja alltöövõtja vahel.

 

Kui kindlustusseltsi ja peatöövõtja ning peatöövõtja ja alltöövõtja vahelises lepingus on erinevad hinnad.
Milliseid hindu näidatakse kalkulatsioonis?

mWu ja kogused on kindlustusseltsi, peatöövõtja ja alltöövõtja puhul alati sama väärtusega.

Materjalihindu näidatakse netohinnaga (sh allahindlused ja juurdehindlused)
 See võib sõltuvalt lepingust erineda kindlustusseltsi ja peatöövõtja ning peatöövõtja ja alltöövõtja puhul.

Kui peatöövõtja teeb kalkulatsiooni, näeb ta materjalide hindu, mis kehtivad tema ja tellija vahelises lepingus.