Du må ha gyldige avtaler med alle parter

For at kalkylen skal gi rette verdier i alle deler må det finnes en avtale mellom Hovedentreprenøren (HE) og alle parter i oppdraget.

Det må også finnes avtaler med selskaper som ikke bruker MEPS.Avtale i to ledd

Det grundleggende prinsippet i Meps avtalesystem er at du kan ha forskjellige verdier i avtalene mellom Bestiller - Hovedentreprenør og mellom Hovedentreprenør – Underentreprenør.

Systemet støtter uavhengige forhandlinger med ulike avtaleparter.

Meps oppgir ikke kontraktsverdier for parter som ikke inngår i avtalen.


Funksjoner for avtale i to ledd

Kostnadssammenstillingen finnes i flere versjoner.

FB ser de tallene som gjelder i Avtale 1 FB-HE.  

HE ser begge versjonene av kostnadssammenstillingen.

UE ser tallene som gjelder i Avtale 2 HE-UE. 

 

OM det er ulike verdier i avtalen mellom FB-HE og HE-UE.
Hvilke verdier vises i kalkylen?

mWu og mengde er alltid samme verdi for FS, HE og UE.

Materialpriser vises med nettoverdier (inkludert rabatter og påslag)
Dette kan variere mellom FS–HE og HE–UE avhengig av avtalen.

Når HE kalkulerer ser han de materialprisene som gjelder i hans avtale med bestilleren.