(Kehtib ainult kindlustusseltsidele.)


Kindlustusselts loob kindlustustingimused, mis reguleerivad mahaarvamisi vastavalt kehtivale kindlustusele.
Kindlustusselts võib importida ka juba loodud tingimusi. Ühes kindlustusjuhtumis saab valida ühed tingimused. Seejärel rakendatakse kindlustusjuhtumi kalkulatsioonis automaatselt tingimuste reegleid.