Vaikimisi valitud tööde teostajast saab kalkulatsiooni sisestatud koodide teostaja.


Otsige Mepsi koodi. Otsing võib sisaldada mitut märksõna.

Tehke kalkulatsioon, valides  „Mallid“, mis sisaldavad konkreetsete tegevusalade ja konstruktsioonitüüpide valmis koodirühmi


Valige puuvaates kood. Iga pealkirja all on tööetapid, mis on seotud vastava konstruktsioonitüübiga. 

Kokkulepitud koodid on tööetapid, mis on määratletud pooltevahelises lepingus.


Oma koodid. Nendega tähistatakse kulusid ja tööetappe, mis pole konkreetses Mepsi koodis määratletud.